Modelling the physiology of plant cells in  suspension culture.Proefschrift

ter verkrijging van de graad van
Doctor aan de Rijksuniversiteit Leiden
op gezag van Rector Magnificus Dr. L. Leertouwer,
hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid,
volgens het besluit van het College van Dekanen te verdedigen
op dinsdag 1 juni 1993 te klokke 16.15 uur

door

John Val

geboren te Rotterdam in 1961


1993

Promotiecommissie

Promotores:


Referent:

Overige leden:

The studies presented in this thesis were carried out within the framework of the Project-Group Plant Cell Biotechnology. The Project-Group is part of Biotechnology Delft Leiden (BDL), which is a formal collaboration between Delft University of Technology and Leiden University.